Какви хора ще пазят околната среда в Дупница?
Какви хора ще пазят околната среда в Дупница? / netinfo

    Със заповед на кмета на община Дупница Атанас Янев е назначена 7-членна комисия, която трябва да изготви длъжностните характеристики и правилника за работа на новото звено за опазване на околната среда. То бе сформирано с решение на местния парламент по време на последното заседание. Председател на комисията е зам. -кметът по хуманитарните дейности Даниела Ушатова.

    Новото звено ще започне работа от 1 ноември и в него ще работят 5-ма човека, като тяхната работа няма да се припокрива с работата на контролното звено в общинска администрация. По време на заседанието на местния парламент на 30 септември съветниците гласуваха разкриването на 46 работни места в дейности „Чистота“, „Общински пазари“ и „Общинска администрация“.