/ netinfo
Експерти от Регионална Дирекция по горите-Кюстендил проведоха обучение с ученици 5-6 клас в Основно училище "Христо Ботев" град Кюстендил на тема : "Да научим за гората". Проявата бе организира като  част от утвърдената практика от страна на ръководството на РДГ, да бъдат правени по-масови обучения с подрастващото поколение, посветени на горите и лесовъдската професия.
 

РДГ
netinfo


„Ще продължаваме с вече утвърдената ни практиката да организираме занимания с децата, посветени на горите и на лесовъдската професия, като нашето желание е да накараме децата още от малка възраст да проявят интерес към лесовъдската  професия, опазването и стопанисването на нашата гора“, посочи инж. Здравчо Тодоров директор на Регионалната дирекция.


5393 проверки са извършили служителите на РДГ-Кюстендил, съставени са 162 акта

В мероприятието взеха участие близо 60 деца, които се забавляваха и учиха за гората и лесовъдската професия. Чрез интересни интернет игри малчуганите научиха повече за горските обитатели, дърветата и растенията, които се срещат в България и по-конкретно в родния град Кюстендил.

РДГ
netinfo


В двора на училището, инженер-лесовъдите показаха на подрастващите нагледно как могат да установят възрастта на дърветата. За всички деца бяха осигурени лакомства, както и награди за победителите в он-лайн игрите, осигурени от Югозападно държавно предприятие град Благоевград.