РСПБЗН Кюстендил
РСПБЗН Кюстендил / ОД МВР- Кюстендил
На територията на област Кюстендил през 2018 г. е обявено 1 частично „бедствено положение” за района на с. Бараково, с. Крумово и гр. Кочериново, община Кочериново, във връзка с усложнена обстановка след  възникнал пожар в затворено общинско депо за неопасни отпадъци. През миналата година възникнаха 2 инцидента с източници на йонизиращи лъчения на ГКПП – Гюешево. Извършени бяха неотложни мерки и действия от екипи на РДПБЗН – Кюстендил, за ликвидиране на произшествията, пише в отчета на директора на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, комисар Светослав Георгиев.

През годината са проведени от Оперативния център при РДПБЗН – Кюстендил, тренировки по Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, съгласно утвърден от областния  управител план-график  на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС на областно ниво.  Резултатите показаха, че при 8  задействания на системата е постигнат резултат 87,47 % .

През изминалата година се затвърди добрата практика при провеждането на теоретични и практически занятия  всяка РСПБЗН да планира включването на регистрираните Доброволни формирования на територията на общината. При направената статистика се откроява една община с по-активно действащо ДФ през отчетния период – община Бобошево. Общият брой на доброволците в регистрираните ДФ към общините от област Кюстендил  е 106.
 
 
РДПБЗН- Кюстендил