Домовите кражби са най- честите престъпления през миналата година в областта
Домовите кражби са най- честите престъпления през миналата година в областта / Дарик радио,архив

Делът на кражбите през миналата година е най- голям, в сравнение с другите регистрирани престъпления. 1/3 от тях са домовите, сочи отчета на ОД на МВР Кюстендил. В структурно отношение регистрираните престъпления са: 4.3 % срещу личността, 66.4 % - срещу собствеността, 22.2 % - общоопасни престъпления и 7.1 % - други за 2013 г., при 3.9 % срещу личността, 61.7 % - срещу собствеността, 23.2 % - общоопасни престъпления и 11.2 % - други за 2012 г.


Обект на посегателство са както жилища /къщи и апартаменти/ в градските райони, така и къщи, дворове, земеделски имоти в селските райони, особено в отдалечените и слабо населени места и необитаеми жилища. В първия случай обектите са най-често предварително набелязани и проучени, извършват се квалифицирано. Обект на посегателство са златни накити, пари, компютърна, аудио и видео-техника, за които е възможна бърза реализация. В селските райони обект на посегателство са предмети от черни и цветни метали /медни съдове, селскостопански инструменти, кабели, битово обзавеждане и др./. Основни извършители са лица с нисък социален статус и наркозависими, които предават отнетите предмети в пунктовете за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали.
60 % от извършените грабежи са разкрити.
Кражбите от моторни превозни средства са 23 за 2013 г., 17 за 2012 г.
Установени са на наша територия 11 автомобила, обект на престъпни посегателства, като 8 от тях са издирвани чрез Шенгенската информационна система.