болница Кюстендил
болница Кюстендил / Дарик Кюстендил
Кюстендилската болница завърши 2017 година със счетоводна загуба от 552 000 лв. “С други думи, разходите са повече от приходите. Но, болницата няма просрочени задължения, както към края на 2017 г., така и към края на април 2018 година, и това е много важно. Договорите ни са сключени с 60- дневен погасителен план. Няма и един ден забавяне на работните заплати на персонала”, каза в интервю за Дарик изпълнителният директор д- р Александър Величков.
Счетоводната загуба се дължи основно на неразплатени, неизползвани отпуски- 131 000 лв., на обезщетения при пенсиониране- 100 000 лв. и неразплатена, надлимитна дейност от здравната каса в размер на 165 000 лв. за миналата година.
Проблем е намаления брой пациенти, с около 530 спрямо 2016 г., което означава и по- малко приходи по клиничните пътеки.

МБАЛ “Д- р Никола Василиев” отчита инвестиции, нужни за дейността й през 2017 г. в размер на 176 000 собствени средства и 15 000 лв. от дарения.

“През последните няколко години има стечение на куп неблагоприятни обстоятелства в цялата система на здравеопазването. От 2008 г. не са променяни цените на клиничните пътеки, по които плаща НЗОК. За последните 3 години, болницата има неразплатена, надлимитна дейност от 667 000 лв. Ежегодно се увеличава размера на минималната работна заплата, в същото време няма допълнително средства за това. Мажоритарният собственик на болницата- държавата не е отпускала средства за капиталови разходи, всичко направено е със собствени средства”, коментира за Дарик изпълнителният директор д- р Александър Величков.
Дарик- Кюстендил