Административният съд потвърди 2 глоби, за 27 000 лв. на ТЕЦ Бобов дол от РИОСВ
Административният съд потвърди 2 глоби, за 27 000 лв. на ТЕЦ Бобов дол от РИОСВ / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

ТЕЦ- Бобов дол загуби две дела срещу наказателни постановления на РИОСВ- Перник, с които на топлоцентралата са наложени санкции в размер на 12 000 и 15 000 лв. Последната съдебна инстанция, Административен съд- Кюстендил потвърди решенията на Дупнишки районен съд и наказателните постановления на инспекция по околна среда, в пълният им размер.
Едното наказателно постановление на РИОСВ- Перник е във връзка с извършена проверка в депо за производствени неопасни отпадъци „Каменник", находящо се в землището на община Бобошево, област Кюстендил, през август 2014 г.
Посочено е, че проверката на място е установила, че оборотният колектор е частично запушен с карбонатни отложения и избистрените и дренажни води от депото не се усвояват напълно в оборотния цикъл, като същите се заустват в р. Каменишка. Прието е, че това е неизпълнение разпоредбата на чл. 125, ал. 1, т. 2 от ЗООС, на което основание е наложена имуществената санкция в размер на 12 000 лева.
Другата санкция е в размер на 15 000лв., наложена след проверка на РИОСВ през юли 2014 г. Установени са нарушения при организираното изпускане на изходящите отпадъчни газове от ТЕЦ "Бобов дол".