Съветниците в Димитровград с последно заседание през 2016 г.
Съветниците в Димитровград с последно заседание през 2016 г. / Дарик радио, Хасково, Архив

Последното си за тази година заседание провежда днес общинският съвет на Димитровград. 26 се очаква да бъдат докладните в дневния ред, като са предложени две извънредни. Най-важното решение, което се очаква да приемат днес съветниците, е за определяне на таксата за битови отпадъци и приемане на план-сметката за чистотата. Таксата да запази размера си, предлага кметът Иво Димов. Той е вносител също на Наредба за финансово подпомагане на книгоиздаването в общината, План за действие за устойчива енергия и климат до 2030 г., Общинска транспортна схема, Годишна програма за развитие на читалищната дейност и Анализ на потребностите  от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  в Община Димитровград.

Актуализиране на Програма „Димитровград на младите” за 2017 година и избор на експертно-консултативна комисия за реализиране на Общинската наредба за отпускане на стипендии за деца и младежи с изявени дарби предлага председателят на комисията по образование Тодор Тодоров.

 

Предложение през 2017 г. да бъдат предвидени средства за общинския фонд „Ин витро” предлага Катя Панева. Декларация срещу изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип на територията на община Димитровград предлага съветническата група на „Да за Димитровград“. Председател на групата вече е Стефан Димитров, който сменя Стефан Венков.