/ Община Хасково
Обществената поръчка за изработване на общ устройствен план на Хасково е прекратена днес. Това е станало със заповед на кмета Добри Беливанов. Градоначалникът смята, че има нарушения при откриването й, и сега те не могат да бъдат отстранени.

Отвориха офертите за Общия устройствен план на Хасково

В заповедта е казано още, че:
"Методиката за оценка на офертите противоречи на основните законови изисквания, не може да бъде приложена обективно без да се ощетят участници и не може да се гарантира, че предложението на участника, който ще получи най-висок брой точки, ще осигури най-качественото изпълнение на поръчката".

Преди дни бившият шеф на юридическия отдел в общината Пламен Лечев коментира, че най-вероятно освобождаването му е свързано със задаваните от него въпроси. Той заяви пред журналистите, че смята, че са допуснати нередности при две обществени поръчки, едната от която е тази за Общия устройствен план.