Отпада забраната и се възстановява ползването на вода за питейни нужди в село Сърница, община Минерални бани, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково.

Лабораторните изследвания са показали, че водата във ВиК-мрежата вече е в съотвествие с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Водата е влязла в норма по показателите "Естествен уран" и "Обща алфа-активност".

В края на август миналата година бе установено, че има превишение на тези показатели - уранът бе 36,1 микрограма на литър при норма 30,0 микрограма, а общата алфа-активност бе със стойност 1,096 бекерела на литър при при контролно ниво 0,1 бекерела.

Тогава РЗИ издаде и съответното предписание за ограничаване на ползването на вода.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Николай Грудев, БТА