Откриват ловния сезон за мигриращ дивеч
Откриват ловния сезон за мигриращ дивеч / DarikNews.bg, Архив

Ловният сезон за пъдпъдъци, гривяк, гълъби, гургулица, гугутка, горски бекас и обикновена бекасина се открива днес. Ловуването се извършва само с писмени разрешения. В документите се вписват датата, имената на ловците, на ръководителя, номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване. Разрешава се лов на пъдпъдъци до 15 броя, на гривяк, гълъби, гургулица и гугутка, горски бекас и обикновена бекасина - до 10.

Ловците, тръгнали на групов лов на дребен дивеч без шапка или облекло с ярък сигнален цвят, подлежат на санкция.

През последните години не се наблюдават съществени колебания по отношение на популацията на гургулицата, гривяка и бекаса. При пъдпъдъка обаче, който е емблематичен за откриването на ловния сезон дивеч, се забелязва намаление с приблизително 50% спрямо предходните две години. Според специалисти причините са комплексни, но могат да се търсят преди всичко в обработването на земеделските земи, където живеят птиците.

За запазване и обогатяване на запасите от местен дребен дивеч в дивечовъдните райони, стопанисвани от държавните ловни и горски стопанства, ежегодно се разселват птици.

748 са ловците в община Димитровград в 19 ловни дружинки. 82 000 лв. е бюджетът на общинската организация на Съюза на ловците и риболовците, като толкова са и заложените разходи за разселване на дивеч и ловно-стопански мероприятия, посочи председателят Даниел Тошков.