/ iStock/Getty Images
По решение на Министерския съвет Община Харманли получава управлението върху имот - публична държавна собственост в местност „Хамаза“-Харманли.

Той представлява терен с площ 8499 кв. м и разположената в него културна ценност „Герганина чешма“ - „Изворът на Белоногата“, съобщиха от Министерство на културата.

Общината ще предприеме мерки за зашитата, опазването и популяризирането на културното наследство чрез различни средства за финансиране като програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ към Министерството на културата (МК), средства от бюджета на общината или чрез финансиране от различни европейски проекти и програми.

Общината е изготвила инвестиционен проект „Благоустрояване местност "Изворът на Белоногата“, който е съгласуван с МК през 2016 г.