/ Община Велико Търново
За десета поредна община Димитровград започва набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки. Гражданската инициатива се финансира от общината с бюджет до 5000 лв. за всеки одобрен проект, съобщиха от Общината.

Откриха Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция в Димитровград

Целта на конкурса е да бъде подобрена естетически градската среда. Предложените проекти трябва да допринасят за подобряване на качеството на живот и жизнената среда и да повишават привлекателността на града.

Тяхното съдържание може да бъде благоустрояване под формата на почистване и възстановяване на неподдържани терени, озеленяване, създаване на зони за отдих в междублокови пространства. Допустими са монтаж на беседки, пейки, кошчета за отпадъци, детски и спортни съоръжения и друга паркова мебел.

Мобилна поликлиника обикаля селата около Димитровград (ВИДЕО)

Срокът за подаване на предложения е до 15 септември, а условие за участие в конкурса е гражданите да са регистрирани по Закона за управление на етажната собственост.