Младежи от три държави в проект срещу бедността

Младежи от три държави в проект срещу бедността
Младежи от три държави в проект срещу бедността / МИКЦ

18 младежи на възраст 16 -19 години от България, Испания и Англия  ще работят по темата на обявената от ЕС 2010   Европейска година за борба с   бедността  и социалното изключване в рамките на проект "Партньори днес, партньори утре".

Те  ще споделят своя личен социален опит по проблема,ще  пресъздадат „Социална снимка" на рискови младежки общности чрез методите на изкуството  от предварително събрани от тях в страните им материали.  Ще се срещнат с ученици от  местната Професионална гимназия и с представители на общинското ръководство на Минерални бани, за да се запознаят с проблемите  и дейности за социално подпомагане на уязвими младежки групи. Младежите ще влязат и в ролята на Европейски парламентаристи и ще  обсъдят и предложат  конкретни дейности  за решаване на социални проблеми на техните връстници в неравностойно положение - младежи с увреждания, неграмотни и необразовани, безработни, от малцинства и др. Ще планират и съвместни младежки доброволчески инициативи във връзка с Европейската година на доброволчеството - 2011г. Ще посетят културни и исторически забележителности в Хасково и  Пловдив, ще се забавляват и спортуват, ще създадат приятелства.