Изтъкнати историци участваха в национална конференция в Свиленград
Изтъкнати историци участваха в национална конференция в Свиленград / Община Свиленград

Традиционната историческа конференция по повод празника на Свиленград - 5 октомври, отново събра изтъкнати учени историци и краеведи, които представиха свои проучвания за региона на Свиленград. Тази година докладите бяха обединени от темата „Църковното и образователно дело в Тракия XV-XIX век”.

Конференцията бе открита от заместник-кмета на Свиленград Мария Костадинова, която благодари на участниците за интереса им към историята на региона и им пожела ползотворна работа.

Изтъкнати историци участваха в национална конференция в Свиленград
netinfo

В приветствието си към присъстващите проф. Светлозар Елдъров изтъкна значимостта на темата и отбеляза, че за църковната и образователна институции в Тракия следва да се говори с респект, тъй като именно те са факторите, които в най-голяма степен допринасят за съхраняването на националната идентичност и духовността на българите. Той благодари на директора на Исторически музей – Свиленград, Елена Митева, за инициативата за провеждане на конференциите и отличната организация на научния форум.

 

Исторически музей - Свиленград инициира първата си конференция преди 6 години и до днес има зад гърба си 5 национални научни форума с участието на учени от БАН и различни престижни български университети. За да се съхранят за поколенията научните постижения, изнесени в докладите, в учреденото издателство към музея има вече 2 сборника с научни студии и статии, посветени на историческото минало и културни традиции на Свиленград и региона, а за печат са подготвени още 3 издания. Докладите от настоящата конференция също ще бъдат събрани в сборник, издаден от музея.

В конференцията участваха учени от БАН – от Институт за балканистика с Център по тракология и от Института за исторически изследвания, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Тракийския университет – Стара Загора, от регионалните музеи в Хасково и Благоевград, както и местни историци и краеведи. Дискутирани бяха въпроси, свързани с отстояване и изграждане на източно-православни храмове в района, където да се служи на български език, изграждане на български училища, бяха изнесени факти и за местни значими личности, работили неуморно за българската кауза и възраждане като струмишкия митрополит Герасим и одринския училищен инспектор Георги Фотев, монах Пантелеймон, създал манастири край с. Студена и др. Представени бяха нови сведения за църквите „Св.Димитър“ в Свиленград и Левка, за Йерусалимово, за трудностите при създаването на Свиленградската църковна околия и др.

Изтъкнати историци участваха в национална конференция в Свиленград
netinfo

 

След научния форум гостите имаха възможност да разгледат тракийската куполна гробница и средновековната крепост в с.Мезек и да се запознаят с развитието на винения туризъм в региона.