И преброителите трябва да декларират доходите си
И преброителите трябва да декларират доходите си / netinfo

Всички преброители, контрольори и резерви, участвали в преброяването на населението през 2011 година, трябва да декларират доходите си пред НАП до 2 май, съобщиха от офиса на Агенцията в Хасково. Според разпоредбите на данъчното законодателство хонорарите за тази дейност се декларират като доход от извънтрудово правоотношение и върху тях се дължи данък. Това важи и за наблюдателите и застъпниците на миналогодишните избори, които са получавали възнаграждение за труда си от партиите или кандидатите за съответните постове, напомня НАП Пловдив. В същото време възнагражденията на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци. Тези приходи не подлежат и на деклариране в годишната данъчна декларация.

Декларациите за облагане на доходите тази година се подават до 2 май, тъй като 30 април е почивен ден. В същия срок трябва да бъдат заплатени и дължимите персонални данъци.

Гражданите могат да изберат да платят дължимото към хазната по банков път, с пощенски запис към бюджета или по интернет. За улеснение на клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.

Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания и пощенските записи при внасяне на данъците, клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.