/ iStock/Getty Images
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково e издала наказателно постановление за 250 лв., на физическо лице. От РИОСВ съобщиха, че глобата е затова, че в интернет сайт за онлайн търговия мъжът се е опитал да продаде препариран екземпляр от защитен животински вид - видра.

През август са били извършени 132 проверки на 129 обекта. Дадени са 97 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. На "Зеления" телефон са постъпили 25 сигнала, 17 от които за бедстващи защитени видове птици, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.
БТА