електробус
електробус / Община Враца

Община Хасково в партньорство с "Тролейбусен транспорт" подаде проектно предложение на стойност 5 млн. лв. „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси” по ОП „Околна среда“, съобщават от администрацията.

Проектът цели намаляване на емисиите на ФПЧ10 и NOx, на шума и вибрациите, както и подобряване качеството на услугите в обществения градски транспорт, коментират от общината.

За изпълнението на проекта и постигане на неговите цели се предвиждат доставка на 5 електробуса, на  5 бавнозарядни станции и една бързозарядна за електорбусите,  проектиране и изграждане на захранващ кабел от ТИС-2 до тролейбусно депо за поемане на токовия товар от зареждане на електробусите.
 
Реализирането на проекта ще способства за изпълнение на целите и мерките, заложени в Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на община Хасково, посочват от администрацията.