До края на 2009-а ще заработи обновената пречиствателна станция в Хасково
До края на 2009-а ще заработи обновената пречиствателна станция в Хасково / netinfo

До края на 2009 година ще приключат довършителните работи по пречиствателната станция за питейни води на язовир „Тракиец” до Хасково и тя ще бъде въведена в експлоатация, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски. След две седмици в министерството ще се проведе експертен съвет, на който ще бъдат разгледани прединвестиционните пручвания и в края на септември изпълнението на проекта може да започне.

12 милиона лева са необходими за обновяването на строената още през 1987 година пречиствателна станция на „Тракиец”. Още толкова ще са нужни за реконструкцията на 17-километровия водопровод от водоизточника до град Хасково. Парите за реализацията на проекта са осигурени, увери заместник-министър Михалевски.

Довършването на пречиствателна станция „Тракиец” е крайно наложително, защото във водата от този водоизточник са установени отклонения по показателите манган, амоняк и мътност, чиито стойности многократно надвишават допустимите, заявиха от ръководството на „В и К” - Хасково.