Деца ще обучават деца в Свиленград
Деца ще обучават деца в Свиленград / netinfo

Деца ще обучават деца в свиленградските училища “Доктор Петър Берон” и “Иван Вазов”.

Седем осмокласници завършиха успешно 6-седмичен курс по темите за превенция на агресивността, психологически зависимости, трафик на хора и венерически заболявания. Обучението им са провели специалисти от местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. След успешно положен изпит-тест децата получиха сертификати.

В часовете на класния ръководител те ще преподават наученото на своите съученици.