В с. Радиево откриват ремонтираното читалище, в с. Добрич - тридневен събор
В с. Радиево откриват ремонтираното читалище, в с. Добрич - тридневен събор / Darik News, архив и Кметство-с.Добрич
Първия „Почетен знак на Община Димитровград” съгласно новата наредба за символиката и отличията ще получи Народно читалище „Събуждане - 1927”, село Радиево, което утре чества своята 90-годишнина. Решението за това бе прието днес единодушно от общинските съветници с таен вот. В него не участва съветникът Бончо Димитров от БСП, който предварително декларира, че е в конфликт на интереси, тъй като представлява читалището. 

Непосредствено преди тайния избор местният парламент утвърди вътрешни правила за удостояване с отличието, които регламентират провеждането му.

Радиевското читалище ще получи почетния знак за активната си дългогодишна дейност, като с решението си съветниците допускат предварителното му изпълнение предвид това, че тържеството е утре. Предложението за отличието бе от граждански инициативен комитет, представляван от секретаря на читалището Ирина Делева, в който участват 112 души.

Днес Общинският съвет прие промени и в регламента за избор на почетни димитровградчани. Вместо звание „Почетен гражданин на Димитровград“ вече ще е отличие. Променен бе и съставът на комисията по избора, като вместо кмета, който се явява и вносител на предложения, бе включен директорът на Исторически музей. Функцията на комисията ще е не да избира само едно от всички предложения за почетен димитровградчанин, което да представя на местния парламент, а да ги администрира, като внася в сесия всички, които отговарят на разписаните в наредбата критерии. За избран ще се счита този, който получи 2/3 от гласовете на съветниците при тайно гласуване, е записано още в промените.

Коментиран бе и въпросът защо трябва вотът да е таен, като се предполага, че за отличието се предлагат личности с безспорни заслуги и авторитет. Заместник-кметът Яшо Минков посочи, че според него тайният избор е още по-демократично средство, тъй като всеки съветник може да отрази без притеснения и страх вота си.