/ / iStock/Getty Images
Комитетът за наблюдение на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020” одобри допълнителни дейности и бюджет на община Димитровград по проект „Интелигентна медицина“.

Допълнително одобреният бюджет за Общината е в размер на 473 110 евро. Предвижда се в следващите 12 месеца община Димитровград да продължи осигуряването на здравна грижа на хората от населените места на общината и да закупи за нуждите на МБАЛ "Света Екатерина"  парно-вакуумен стерилизатор, оборудване и система за окомплектоване на болничната лаборатория, 50 механични болнични легла, съобщиха от Общината.

Община Димитровград с информационен канал във Viber

Ръководството на общината взе решение да кандидатства за осигуряване на финансиране на ново оборудване за общинската болница, следвайки целите, които са формулирани в стратегическите планови документи на община Димитровград за подобряване на условията за здравни грижи.

Сред неотложните нужди на здравното заведение, които кметският екип определи след анализ на състоянието на апаратурата в МБАЛ "Света Екатерина" са подмяна на: остарелите апарати в болничната лаборатория; използвания към момента автоклав - с изключително високо потребление на ел. енергия и не сменяните болнични легла в последните 20 години.
Община Димитровград, в партньорство с Технологичен институт на Източна Македония и Тракия и Община Паранести в Гърция разработиха настоящия проект през 2016 година.

След подписване на договор за финансиране на 5 септември 2017 г. по проекта бяха закупени: Рентгенов апарат за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина".

Микробус тип: Медицински фургон, оборудван със: Система за видеоконферентни разговори; Специализирана камера с вградена осветителна система; Монитор за витални показатели; 12-канален pc-базиран екг апарат; Ултразвукова коремна сонда, Телемедицински стетоскоп, отоскоп, безжични многофункционални преносими устройства за медицинска диагностика на: кръвно налягане, кръвна захар, едноканален ЕКГ за сърдечна честота и сърдечен ритъм, телесна температура, пулс, сатурация

Към основното проектно предложение, Управляващият орган на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A одобри още едно допълнително предложение, благодарение на което бяха одобрени за закупуване: мобилен дигитален рентген, дихателни респираторни апарати, пациентски монитори за непрекъснато наблюдение на ключови жизнени параметри оборудване за очни прегледи, автомобил, оборудване за дезинфекция на помещенията в болницата.

Основната цел на проект „Интелигентна медицина“ е да инвестира в здравна инфраструктура, която да допринесе за регионалното и местно развитие, намалявайки неравнопоставеността по отношение на здравния статус на местното население в трансграничния регион.

Общата стойност на проекта след двукратно одобряване от страна на Управляващия орган на Програмата на допълнителни дейности е 2 090 329,37 евро, от които за община Димитровград, като водещ партньор бюджета е 1 384 543,38 евро.

Амбиция на проекта е да разработи основан на общността модел за първична здравна грижа. Концепцията на модела се състои в решения за ефективно преминаване от институционална здравна грижа към здравна грижа в общността, в резултат на което да се облекчи обемът на здравните услуги в болниците и да се подобри здравния капацитет на доставчиците на здравни услуги.

В края на изпълнението на проекта, на база натрупания опит и с помощта на експерти в областта на медицината, ще бъдат разработени детайлни препоръки към Законодателя за подобряване на законодателството в страната, свързано с Телемедицината в България.