337 783 лв. с проект Подкрепа за всички деца получава Димитровград
337 783 лв. с проект Подкрепа за всички деца получава Димитровград / DarikNews.bg, Архив

Договор за изпълнението на проект "Подкрепа за всички деца" ще подпише днес в Министерство на труда и социалната политика кметът на община Димитровград Иво Димов, съобщават от администрацията му. Общият размер на финансирането по проекта е 337 783 лв. Целта му е създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за деца от 0 до 7-годишна възраст от уязвими социални групи и на техните родители за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. По-специфичните цели са превенция по социалното изключване, изоставянето и инстуционализирането на деца с увреждания, както и изграждане на специални умения за отглеждането им в семейна среда.

Изпълнението на проекта ще продължи до края на 2018г. Финансира се от ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".