Димитровград, Общински съвет
Димитровград, Общински съвет / Дарик радио, Хасково
17 са докладните по проекта за дневен ред на димитровградските съветници за днешното им редовно заседание, което започва от 9 ч. в зала „Гроссето“ и е последното преди августовската им ваканция.

За съществуването на паралелки с ученици под минималния брой и промени в наредбата за местните данъци и такси ще гласуват те. Предложението на общинската администрация е за новата учебна година в 6 училища да има 28 паралелки с ученици под минимума. Най-много- по 6, са те н СУ „Васил Левски“ и ОУ „Васил Левски“, с. Ябълково. С по 5 паралелки следват основните училища в Радиево и Крепост и с по 3- тези в кв. Черноконево и град Меричлери.

Очаква се да бъде одобрен Годишен план за ползване на дървесина през 2018г. и Ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии – общинска собственост.

Предстои днес димитровградските съветници да определят и кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково, мандат 2019-2022г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Пловдив.

Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за зарядни станции за електромобили, ще разглежда още сесията по предложение на кмета Иво Димов.