11 901 от област Хасково с храни от ЕС по ІІ транш на БЧК
11 901 от област Хасково с храни от ЕС по ІІ транш на БЧК / DarikNews, Архив

Раздаването на хранителни продукти за втория транш по програмата „Интервенционни запаси на Европейския съюз" за общините в област Хасково започва от днес, съобщават от областния съвет на БЧК. 11 901 са правоимащите, подадени от Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални подразделения за района. Временните пунктове по общини отварят днес и ще продължат раздаването на помощите до 21 декември включително. За град Хасково временните пунктове ще започнат работа от 9 декември и ще продължат също до 21 декемри.

По време на ВТОРИЯ ТРАНШ всяко правоимащо лице следва да получи 20, 400 кг продукти:

1. ориз - 2 кг. /2 пакета/ ;

2. захар - 5 кг. /5 пакета/ ;

3. олио - 5 л. /5 бутилки/ ;

4. зрял фасул - 1 кг. /1 пакет/ ;

5. леща - 2 кг. /2 пакета/ ;

6. конфитюр - 1 кг. /1 кофичка/ ;

7. пчелен мед -2,5 кг. /5 кофички/ ;

8. вафли -0,900 кг. /2 кутии/ ;

9. картофено пюре - 1 кг. /4 кутии/

Правоимащите, които не са получили 25, 150 кг хранителни продукти за I-ви транш, сега имат възможност да вземат полагащото им се количество:

ЗА ПЪРВИ ТРАНШ

1. ориз - 3 кг. /3 пакета/ ;

2. брашно - 4 кг. /4 пакета/ ;

3. захар - 5 кг. /5 пакета/ ;

4. олио - 5 л. /5 бутилки/ ;

5. зрял фасул - 1 кг. /1 пакет/ ;

6. леща - 2 кг. /2 пакета/ ;

7. конфитюр - 2 кг. /2 кофички/ ;

8. пчелен мед -1,5 кг. /3 кофички/ ;

9. вафли -0,900 кг. /2 кутии/ ;

10. картофено пюре - 0,750 кг. /3 кутии/

Право на подпомагане по тази програма имат лицата:

  • 1. Получили целеви помощи за отопление през 2012 г. - 2013 г.
  • 2. Майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година.
  • 3. Правоимащи лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания.
  • 4. Семейства,получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година.
  • 5. Лица, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност "Личен асистент" по националната програма "Асистенти на хора с увреждания"
  • 6. Лица, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ.

                        7.  (нова - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) лица, на които е отказано отпускане на целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон на основание чл. 2, ал. 4 от Наредба РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за съответната година;

                     8.  (нова - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) ветерани от войните по смисъла на  Закона за ветераните от войните, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за съответната година