Заплатите в Габровско отново по-ниски от средното възнаграждение в страната
Заплатите в Габровско отново по-ниски от средното възнаграждение в страната / Дарик Габрово, архив

 

Средната работна заплата за третото тримесечие на 2010 година   на лицата наети по трудово и служебно правоотношение в област Габрово е  567 лева. В  oбществения сектор тя е 620  лева, а в частния  553  лева, уточняват от териториално статистическо бюро. За периода по размер на средната работна заплата Габровска област се нарежда на шесто място в страната.

С най-високи заплати за тримесечието са лицата в отраслите "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", "Държавно управление", "Образование" "Преработваща промишленост" и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", а с най-ниска са тези в отраслите "Административни и спомагателни дейности" , "Транспорт, складиране и пощи", "Хотелиерство и ресторантьорство", "Професионални дейности и научни изследвания", "Търговия , ремонт на автомобили и мотоциклети " и "Други дейности ".

Мъжете в областта  са получавали с 121  лева (с 24,0%) по-високи заплати от жените.

За  септември средната работна заплата е  576 лева и е с 36  лева (с 6,7 %) по-висока от месец януари 2010 г.

Увеличението за разглеждания период в обществения сектор е с 44  лева  (с 7,3 %), а в частния с 34  лева (с 6,5 %).

През третото тримесечие наетите лица в областта са били с по-ниски възнаграждения от тези средно за страната - със  71  лева. По-ниски са заплатите в обществения сектор - със  111 лева и в частния - с 52 лева.