В Трявна обсъждаха възможностите за местни референдуми
В Трявна обсъждаха възможностите за местни референдуми / Община Трявна

В Община Трявна се проведе дискусионна среща относно възможностите за организиране на местни референдуми. Участие в дискусията взеха доц. Антоний Гълъбов и д-р Атанас Славов, преподаватели в Нов Български университет и Софийския университет.

Трявна е едно от 14-те населени места в цялата страна, в които се провеждат серия от местни дискусии за разширяване използването на съвременните инструменти на пряката демокрация на местно ниво.

На срещата присъстваха представители на местната власт, гражданското общество и местната общественост. Д-р Атанас Славов представи законодателната рамка за пряко гражданско участие в България. Доц. д-р Антоний Гълъбов проведе дискусия с присъстващите за конкретни местни проблеми и възможни инструменти за тяхното решаване.