Технически университет Габрово
Технически университет Габрово / DarikNews.bg

На 23 и 24 април 2019 г. в Габрово, в Библиотеката на Техническия университет, ще се проведе XXI-та ежегодна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Събитието ще се фокусира върху темите за управлението на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници в новите условия на пакета „Чиста енергия за всички европейци“ в дългосрочен план до 2030 г.

В партньорство с правителството на област Навара, Испания конференцията ще дискутира устойчивите политики за енергийна ефективност и адаптация на климата, както и ползите от общинския енергиен мениджмънт. Ще бъдат споделени успешни практики за намаляване на отпадъците и проведено специализирано обучение за зелени обществени поръчки.

Участие в конференцията са потвърдили Жечо Станков - заместник-министър на енергетиката, Атанаска Николова - заместник-министър на околната среда и водите, Микел Ирухо - ръководител на делегацията на Навара в Брюксел, Ивайло Алексиев - изпълнителен директор на АУЕР, представители на Австрийската енергийна агенция, Националния доверителен екофонд, Регионалния фонд за градско развитие, Съвместния изследователски център на ЕК (JRC), Мрежата за научни изследвания и иновации на европейските региони (ERRIN Network), Служби „Жилищна политика и градско развитие“, Околна среда“ и „Предотвратяване на отпадъците“ на Правителството на Навара, Испания.