От Министерство на труда и социалната политика разрешиха продължаване на проект "Център за интегрирани услуги"
От Министерство на труда и социалната политика разрешиха продължаване на проект "Център за интегрирани услуги" / Община Дряново
В Дряново продължава да действа Център за интегрирани услуги . Социалното министерство разреши удължаване срока на проект, чрез който се предоставя грижа в домашна среда, за хора с увреждания и възрастни над 65-годишна възраст.

В Дряново екип от специалисти ще се грижи за достъпа до социални и здравни услуги на хора в нужда

От Община Дряново информират, че до края на юни тази година ще продължи работата с лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, както и с четирима служители в Центъра, медицински специалисти и социални работници.