Снимка:
Снимка: / Тестват програми за дуално обучение в ТУ – Габрово

Нов учебен план и 32 програми в специалност „Мехатроника“ за бакалаври от трети и четвърти курс ще бъдат тествани пилотно в габровския Технически университет.

С въвеждането им се прави първа крачка към осигуряване на обучение на работното място, известно още като дуално обучение, в сферата на висшето образование в България.

Досега обучението на студентите преминаваше 15 седмици в университета и 2 седмици с практика във фирма. С новия план това ще отпадне и те ще учат 15 седмици в университета по новите учебни програми и 8 седмици ще са във фирма, където ще работят по предварително задание.

Учебният план е разработен от университетски преподаватели и представители на предприятия, за да се отговори на търсенето на инженерни умения в пазара на труда. Утвърждаването му зависи и от съществуващата законодателна база в страната, която все още затруднява признаването на дуалното обучение като официална форма във висшето образование.

Предлага се още електронна платформа за стажуване, за обучение на фирмени ментори и академични наставници, с блог за споделяне на добри практики.