Снимка:
Снимка: / Общ изглед от манастира и местността Сокола
„Сред глухите недра на Стара-планина, сред чаровните балкански зелени самотии, в една от най-разкошните гънки на северния склон на тая планина е кацнал, недалеко от изворите на кристалния Етър, Соколският манастир. Кацнал със своите чардаци и с блестящето на слънцето кубе, между зелени гористи висоти, над един дълбок дол, пълен с вечния шум на реката, той приветливо и радостно се изпречва в зеления си фон пред пленения поглед на поклонника, който иде по върлия път откъм Габрово да го посети.“

Така Иван Вазов описва в неповторимия си стил Соколския манастир край Габрово и на тази част от Стара планина, която го приютява преди повече от 180 години.

През 1832 г. от Троянския манастир идват йеромонах Агапий и архимандрит Йосиф и се заселват в местността „Сокола“ на скална тераса при Соколската пещера. По-късно Йосиф става известен под името дядо Йосиф Соколски.

В манастирската кондика, изгоряла през 1926 г., е записано: „Беше пък тая стена отначало за човеците непроходима и незнайна. Пред пещерата беше толкова мястото пространно, колкото 10 стъпки или крачки. И дойдохме от манастира Троянски аз архимандрит Йосиф, и аз йеромонах Агапий, и поселихме се тук пред пещерата“.

Те си правят килия от дърво, изсичат скалата, защото мястото пред пещерата е тясно, и започват строеж на малка църква, която през януари 1833 г. е готова.

Известно е, че по това време османското правителство трудно издава разрешения (фермани) за строеж на църкви. Трябва да се докаже, че на мястото преди е съществувала стара църква или манастир, разрушени по различни причини. За да получи разрешение от турските власти за постройката на църквата, дядо Йосиф Соколски си служи с хитрост: запалва буен огън и обгаря пещерната скала, а в самата пещера, в ляво от входа й, поставя в ниша грубо изсечена върху плоча каменна икона на св. Богородица. С това той успява да убеди местната турска администрация, че на същото място е имало и по-рано манастир, който бил опожарен. Архимандрит Йосиф успява да издейства и два фермана от султанското правителство за новооснования манастир.

Първият е издаден на 1 август 1833 г. и е адресиран до кадията в Търново – да не се пречи на религиозните обреди на християните в Габрово от държавните чиновници, т.е. да не се изнудват за пари.

Вторият ферман е от 15 август 1833 г. също до търновския кадия. Смисълът му е да не се пречи и да не се угнетява свещеническата къща на Соколския баир в Балкана, над село Габрово, подведомствена на Търновския митрополит Иларион, с което фактически се признава съществуването на манастира. По този начин, той се снабдява с два султански фермана с печата на султан Махмуд ІІ, които го предпазват от произволите на турската администрация.

Снимка:
Старата пещерна олтарна абсида от първата манастирска църквица.

Към двамата монаси се присъединяват селяни от околните села Етъра и Нова махала. Те предлагат да се построи нов, голям и хубав манастир, като обещават материална подкрепа и труд. Най-активни са етърските и новомахленски ковачи със своите калфи и чираци. Те допълнително разчистват скалата и разширяват мястото пред пещерата до размери 40 на 20 метра. Малката дървена църквица е съборена и през март 1834 г. започва градеж на нова каменна църква, която е завършена през август същата година, само за пет месеца.

Създаването на манастирския храм и целия манастир се дължи на организирания труд на жителите от околните села и колиби, които работят денонощно, без никакво заплащане.

Църквата е изградена от местен бигорен камък. По план тя е кръстокуполна с размери: 13 метра дължина, 8,30 метра ширина и около 7 метра височина. Над покрива, покрит с големи каменни плочи, се издига внушителен купол, поставен на многостенен барабан. Външните стени на храма са разнообразени с множество декоративни ниши, почти достигащи подпокривния корниз. По външната украса са използвани различни хералдически елементи: двуглав орел – герб на Цариградската патриаршия и друг двуглав орел – гербът на Русия, над него корона с кръст, под него два други кръста. Те символизират, че българският народ е православен и се надява да бъде освободен от Русия.

Освещаването на каменната църква и новооснования манастир става тържествено на храмовия празник Голяма Богородица – 15 август 1834 г. от тогавашния Търновски митрополит Иларион Критски.

Според манастирската кондика 110 души габровци записват дарения за построяването на новата църква – от 25 до 1000 гроша, други подаряват имоти – ниви, гори, домашни животни, богослужебни книги и църковна утвар. През 1863 г. са събрани волни пожертвования 2794 гроша от габровски граждани и от населението край манастира за покриване пода на църквата с плочи. Използван е мрамор, докаран от връх Бузлуджа.
Вътрешно църквата е само варосана и остава без стенописна украса, за каквато няма нито време, нито средства - до 1862 г. Иконостасът е обикновена дървена изработка, а иконите по него са сборни. Те са рисувани от тревненски зографи, а иконата на св. Богородица Троеручица се почита като чудотворна. През 1862 г. църквата е частично изографисана от поп Павел и синът му Никола Попович от с. Шипка. Стенописната украса е с доста опростен характер, в ярки, разнообразни и контрастни цветове. Двамата иконописци рисуват и част от новите олтарни икони. По-късно отделни икони рисува и габровският живописец Христо Цокев. Той е автор на храмовата икона „Успение Пресвета Богородица“, положена на малък дървен иконостас.

При своето съществуване манастирът е свидетел на не едно историческо събитие. Архимандрит Йосиф Соколски е радетел за българската просвета и прави всичко възможно за нейното разпространение. За тази цел, след основаването на Габровския Соколски манастир, той отваря в него през 1835 г. училище за момчетата от околията. Там, през учебната 1836/1837 г. преподава народния будител архимандрит Неофит Хилендарски Бозвели, приятел на игумена. По-късно Йосиф Соколски замисля откриването на духовна семинария в манастира, но не успява да осъществи тази идея. През 1856 г. тук намират убежище и подслон четниците на капитан Дядо Никола, а през 1876 г. се събира Габровската чета на Цанко Дюстабанов и полага клетва. По време на Руско-турската война (1877-1878) монасите посрещат гостоприемно руските войници и офицери.
От 1959 г. Соколският манастир става девически, когато след разрушаването на девическия манастир „Св. Благовещение“ в Габрово, се налага монахините от разрушения манастир да се преместят в него. През 1971 г., с разпореждане на Министерския съвет е обявен за паметник на културата от архитектурно-историческо значение.

Снимка:
Архимандрит Йосиф Соколски (ок. 1786-1879), ръкоположен от папа Пий ІХ за архиепископ на Българската униатска църква, 2 апр. 1861 г.

Църквата „Успение Пресвятия Богородици” на Соколския манастир край Габрово е декларирана като художествен паметник на културата от 3 ноември 1973 г. Това обхваща 25 стенописни сцени и 35 фигури, резбата на царските двери, венчилка, 9 царски икони, един рисуван и два резбовани проскинитария.

От 1972 г. започва цялостен ремонт и реставрация на Соколския манастир, който продължава с прекъсвания до 90-те години. Сградите му са ремонтирани и приведени в архитектурен вид съответстващ на епохата, през която е изграден и съществува. Изградено е съвременно електрифициране и водоснабдяване. Извършена е реставрация и консервация на църквата и църковните стенописи, което спира тяхното разрушаване.

Днес манастирът се посещава ежегодно от хиляди туристи и поклонници.

Снимка:
Църквата на манастира „Успение Пресвятия Богородици”.

Автор: Иван Постомпиров, главен уредник в РИМ – Габрово