саниран блок в Габрово
саниран блок в Габрово / Община Габрово

Санирането на жилищните сгради ще продължи, обяви заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. Тя беше един от участниците в конференцията „Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини“, която се провежда в Габрово. По време на конференцията тя участва в дискусионните панели и говори за бъдещето на националната програма за енергийна ефективност и националната жилищна стратегия.

Първият саниран блок в Габрово участва конкурса „Фасада на годината“

Програмата ще продължи, но с дългосрочна визия -  амбицията е не да се гледа кампанийно на обновяването на определен брой сгради, а върху целия обем на жилищния фонд в България. Продължаването й ще стане също и при различни условия и с променящи се условия в годините. Със сигурност ще има съфинансиране и съучастие на собствениците. Сградите, които вече имат сключени договори с Общината, няма да преминават нова  процедура на одобрение. 

Жилищен блок в Габрово е участник в европейския конкурс за най-красиви фасади

Малина Крумова оцени програмата досега като успешна, със сериозни резултати за подобряване на комфорта и условията в жилищата, намаляване на сметките за ток и отопление. Статистиките показва, че разходите се понижават между 30% и 60%, а температурите в жилищата се повишават с от 3 до 5 градуса.