С 53 758 лева ще бъде финансирано разработването на Регионална програма за заетост
С 53 758 лева ще бъде финансирано разработването на Регионална програма за заетост / Областен управител Габрово

С 53 758 лева ще бъде финансирано разработването на Регионална програма за заетост. Това стана ясно на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, в което взеха участие представители на институции, ангажирани с темата.

Област Габрово - водещ икономически център с ниска безработица и намаляващо население

Общините от областта следва да подадат проектните си предложения до 8 април т.г.  На тази база ще бъде разработена регионалната програма, която след като бъде обсъдена и одобрена на второ заседание на Комисията ще се изпрати в МТСП”, разясниха от пресцентъра на Областния управител на Габрово.  

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Заседанието е по повод  изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2019 г. на Министерството на труда и социалната политика и стартиране процедура по разработване и утвърждаване на регионалните програми за заетост. Основната им цел е преди всичко справяне с местните проблеми на пазара на труда, които отговарят както на специфичните нужди на трудовия пазар в региона, така и на националните приоритети.