Регистрират папагалите
Регистрират папагалите / netinfo
25 папагали са регистрирани за месец от експертите на РИОСВ – Велико Търново. Още около 13 регистрационни карти ще бъдат издадени в близките дни. Най-много папагали са регистрирани от вида „сив папагал жако”, „пъстра розела” и „жълтоглава розела”. Срещат се и по-екзотични видове като „голям жълтокачулат какаду”, „барабанди” и „еклектус”.

Екзотичните птици са включени в Конвенцията за международна търговия със защитени видове от дивата фауна и флора (CITES). По Закона за биологичното разнообразие, регистрацията на животни, включени в Конвенцията, е задължителна. Регионалната инспекция по околната среда и водите издава регистрационна карта, в която са записани произхода на птиците, техния идентификационен номер, мястото на което се отглеждат и техния собственик. Документът съпровожда екземплярите при продажба, даряване, размяна и др. Целта е да се предотврати незаконния трафик и контрабанда на тези екзотични видове, повечето от които са изчезващи, както и да се поощри развъждането им, а не вземането и улавянето им от природата.