/ Община Габрово
Актуализация и разширение на зоните за платено и безплатно паркиране на територията на Габрово прие Общински съвет на заседание.

Предложението за разширение на зоните и актуализацията на съществуващите е продиктувано от промени вследствие на реализирани инфраструктурни проекти, бъдещи такива, както и необходимостта от подобряване на организацията на движението и организацията на паркирането в централна градска част и намаляване на предпоставките за пътно-транспортни произшествия. С актуализацията се регламентират и по-голям брой паркоместа, предназначени за хора с увреждания.

Утвърдиха осем района за платено и безплатно паркиране в Габрово

По-голямата част от предложените паркоместа са във вече съществуващи райони за платено паркиране. Можете да видите промените в ГИС системата на Община Габрово в линка. Новите места са обозначени със зелен цвят.
 
Обобщено, промените са:

Обособява се един нов район - 9 - с граници: изток - река Янтра, запад - ул. „Македония“ и ул. „Лазар Донков“, север – ул. „Съзаклятие“, ул. „Априловска“ и юг - кръстовище между ул. „Юрий Венелин“ и бул. „Априлов“.

Зоните за платено паркиране в новия район са:

ул. „Кирил и Методий“, заедно с прилежащия ѝ паркинг от пресечката с ул. „Райчо Каролев“ до пресечката с ул. „Лазар Донков“, бул. „Априлов“ от пресечката с ул. „Райчо Каролев“ до пресечката с ул. “Лазар Донков“; ул. „Иван Гюзелев“; ул. „Елисавета Попангелова“; ул. „Райчо Каролев“ от бул. „Априлов“ до ул. „Юрий Венелин“ и паркинг, намиращ се между ул. „Лазар Донков“ и ул. „Съзаклятие“.
 
В останалите, вече съществуващи райони, промените са:

В Район 1 - Драматичен театър, се създава нова зона:

Паркинг ул. „Баждар“ /връзка ул. „Чардафон“ - ул. „Скобелевска“

В Район 2 - Административен център, се правят следните промени:

Обхватът на южната граница става: - ул. „Съзаклятие“, ул. „Ванче Михайлов“ до
пресечката с ул. „Добри Карталов“ и ул. „Априловска“

В район 2 се създават нови зони за платено паркиране:

- Паркинг откъм ул. „Юрий Венелин“ - градинката с Мечето
- Ул. „Ванче Михайлов“ от пресечката на ул. „Съзаклятие“ до пресечката на ул. „Добри Карталов“

В Район 3 - Паметник Ран Босилек, се създава нова зона:

Паркинг Бюро по труда на ул. „Цанко Дюстабанов“.

В Район 5 - Рачо Ковача, се създава нова зона:

Ул. „Янтра“ от пресечката с ул. „Цанко Дюстабанов“ до пресечката с ул. „Радецка“.

В Район 6 - Шести участък, се създават нови зони:

Ул. „Цар Калоян“ от пресечката с ул. „Пенчо Славейков“ до пресечката с ул. „Никола Палаузов“;
Ул. „Никола Палаузов“ от пресечката с ул. „Цар Калоян“ до ул. „Козлодуй“;
Ул. „Козлодуй“ от пресечката с ул. „Никола Палаузов“ до ул. „Еким Цанков“;
Ул. „Пенчо Славейков“ – от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Опълченска“.

В Район 7 - Дечкова къща, се създава нова зона:

Паркинг Централен пазар /между ул. „Еким Цанков“, ул. „Къкрина“ и ул. „Отец Паисий“/.

В Район 8 - Шипка - Орловска, се създават нови зони:

Ул. „Дунав“, от пешеходен мост до ул. „Орловска“;
Улица, свързваща осова точка 2082 от ул. „Дунав“ и осова точка 1429 от ул.
„Орловска“.


1 декември е датата, от която ще започне да се прилага ефективен санкциониращ контрол по отношение на новите зони за платено и безплатно паркиране.