/ Община Габрово
Зоните за платено паркиране в Габрово ще заработят 14 дни след отмяната на извънредното положение
Общински съвет-Габрово прие зоните за платено паркиране да бъдат групирани в осем района, съобщиха от Общината.

Към бизнеса - онлайн анкетно проучване за планиране на бъдещото развитие на Габрово

Районите са територии за платено и безплатно паркиране, в които, според адреса си, собствениците на пътно превозно средство - ППС с платен абонамент „Локално преференциално паркиране“ могат да спират на регламентираните платени паркоместа.

Местният парламент определи дневен и часови режим на работа на зоните за платено паркиране от 9:00 часа до 17:00 часа в дните от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.

Кметът Таня Христова предлага създаването на „Общински социален фонд COVID-19“

Паркоместата в зони за платено паркиране, разположени в улици и улични уширения, представляващи граници между два съседни района, ще мога да се ползват при еднакви условия от живущите и в двата района.

Паркоместа от зони за платено паркиране, граничещи - прилежащи с жилищни имоти, непопадащи в зони за платено паркиране, ще могат се ползват от живущите в тези имоти по реда на правото на Локално преференциално платено паркиране.

Общински съвет подкрепи промяна в Наредбата за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово, с която хартиените талони за различите видове абонаменти и кратковременно паркиране се заменят с електронни.

Ако имате собствен бизнес - полезна информация за мерките, от които можете да се възползвате

Промяната е възможна, благодарение на иновативния софтуер, с които предприятие "Паркиране и репатриране" ще работи
. Електронните талони изключват възможностите за фалшификации, ограничават субективния елемент при проверка, правят работата на проверяващите екипи по-бърза и ефективна, чрез автоматизирана проверка по регистрационния номер на автомобила и осигуряват удобство за гражданите като елиминират необходимостта от поставяне на хартиен талон на таблото при паркиране.

Разбира се предвид по-високата степен на автоматизация на процесите, ползвателите на услугата трябва да съблюдават точното и правилно изписване на регистрационния номер на автомобила, тъй като той се определя като основен източник на информация за статута на ППС.

Облекчават финансовата тежест на засегнатите от извънредното положение в Габрово

Припомняме че, в края на февруари, предложението за определяне на зони за платено паркиране на територията на град Габрово беше оттеглено за доработване и определяне на райони, които да обхванат всички хора, живеещи в зони за платено паркиране и да регламентират статута им в зоните.

Зоните за платено паркиране в Габрово ще заработят 14 дни след отмяната на извънредното положение. Информационното приложение на районите за платено паркиране и зоните в тях можете да видите тук: https://gishub.gabrovo.bg/parking-zones/