лекари
лекари / dariknews.archive
Професионалистите по здравни грижи в „Айсберг на конфликтите” с д-р Антония Григорова. Тази тема беше избрана за курса на обучение, който преминаха близо 100 специалисти от Габровска област, работещи в частния и публичен здравен сектор.
 
Зачестилите случаи на конфликти преминаващи в саморазправа и нанасяне на побой на работещите в  системата на здравеопазването, предизвикаха остри коментари на неодобрение и масово недоволство в обществото.

Според Председателя на регионалната колегия на специалистите по здравни грижи Нели Тодорова, именно появата на това ново, деформирано състояние в отношенията „лекар – пациент” е наложило търсенето на адекватен отговор за справянето с него. Много често в резултата на стресови ситуации и натоварване по време на работа възникват конфликти и между самите професионалисти по здравни грижи

лекари слушалки
/ Thinkstock/Getty Images

Темите „Усещане за конфликт”, „Природата на конфликта”, „Управление на конфликта”, са част от основния модул на програмата за обучение.
 
Друга причина за проведения курс е необходимостта от усъвършенстване на социалните умения на лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти. Подобно виждане се подкрепя от изследването на д-р Антония Григорова сред 101 медицински специалисти проведено през 2016 г. Според нея почти половината от изследваните лица (48,6%) се съмняват в общото ниво на социална компетентност в българската здравна система. В подкрепа на горното, по-голямата част от изследваните лица (75,3%) декларират, че медиците имат потребност от усъвършенстване на социалните умения, а (67,4%) - от надграждане на придобитите знания чрез образование в областта на етиката и правото.