Началникът на сектор „Пътна полиция“ главен инспектор Пенчо Пенчев и заместник-директорът на ОДМВР-Габрово комисар Цветан Петков
Началникът на сектор „Пътна полиция“ главен инспектор Пенчо Пенчев и заместник-директорът на ОДМВР-Габрово комисар Цветан Петков / ОД МВР Габрово
Заместник-директорът на ОДМВР-Габрово комисар Цветан Петков и началникът на сектор „Пътна полиция“ главен инспектор Пенчо Пенчев представиха информация за дейността на ОДМВР-Габрово през месец май 2018 г. и очертаха основните приоритети в работата на полицейските звена. 

В оперативната обстановка на територията на Габровска област от началото на 2018 г. се наблюдава устойчивост на основните криминогенни фактори, като не са допуснати действия и прояви, съдържащи рискове и заплахи за националната сигурност, терористична дейност, нарушаване на гражданския и социалния мир в региона.

Девойка загуби контрол над автомобила си и се преобърна по таван край село Борики

Регистрираните през месец май криминални престъпления са 84 /109 са били те през сравнителния период – май 2017 г./. Коефициентът на престъпност e 73,18 престъпления на 100 хил. души, с 3,94 пункта по-нисък от май 2017 г. и по-нисък от средния за страната. Постигнати са 46,43% процента разкриваемост /46,79% за сравнителния период/.

През този отчетен период са намалели престъпленията против собствеността – 31 при 46 през май 2017 г. Престъпленията против личността са три /шест за същия месец на 2017 г./.

В Габрово отново заловиха дрогиран шофьор

През май на територията на областта няма убийства, блудства и изнасилвания, регистрирани са 3 случая на нанесени телесни повреди /6 за сравнителния период/. Сериозно намаление има при регистрираните кражби - 26 /42 през май 2017 г. – намаление  с 50% /, измамите са 2 /0 за 2017 г/. В малките населени места са регистрирани 7 престъпления /15 за същия период на миналата година/.

Полицейските служителите работят в тясно взаимодействие с органите на местното самоуправление - в лицето на кметове и кметски наместници на територията на област Габрово. В сградите на кметствата в повечето села са обособени приемни, в които служителите на Териториална полиция се срещат с жителите, както по определен график, така и при възникнала необходимост.

Ежеседмично и след извършен анализ, се планират и провеждат специализирани полицейски операции по противодействие и превенция на конвенционалната престъпност. През отчетния период на територията на областта са проведени 39 специализирани операции по линия „битова престъпност”.

През месец май на територията на област Габрово са извършени 27 проверки на площадки за черни и цветни метали. Проверките на заложни къщи през същия период са 22. През периода са започнати 18 бързи полицейски производства.

Мобилните екипи в ОДМВР Габрово са провели 20 срещи с представителите на местната власт, съгласно утвърдените месечните графици. При проведените срещи са получени сигнали, преди всичко от битов характер, и за нарушения на ЗДП. Получените сигнали за нарушения на ЗДП са два, няма сигнали за нарушение на обществения ред. Постъпили са два сигнала, които налагат действия на други институции, за тях са изготвени уведомителни писма, които своевременно са изпратени до компетентните органи.

Изнесените приемни на мобилните екипи в малките населени места се осъществяват от ноември 2017 г., като за седемте месеца на територията на Габровска област са проведени 111 срещи. Постъпили са 19 сигнала за нарушения на ЗДвП, 11 за нарушения на обществения ред, 13 за извършени различни престъпления и още 13 от компетентността на други институции.