Преференции в общински обекти и заведения за деца със специални образователни потребности
Преференции в общински обекти и заведения за деца със специални образователни потребности / Дарик Габрово, архив

Децата със специални образователни потребности и децата с увреждания ползват преференции в общински обекти и заведения, припомни председателят на сдружение "Равен шанс" Тинка Сапунджиева. Тя уточни, че не се заплаща постоянна и дневна такса в детски градини и ясли за деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, настанените н санаториални детски заведения или групи, както и децата, които имат ТЕЛК решение за увреждане, когато посещават масово детско заведение. За ползването на детска кухня семействата на деца с увреждания от 6 м. до 3 г. заплащат дневна такса за храна с 50% намаление. Това важи и за професионалните или доброволни приемни семейства, както и семействата на близки и роднини, при които има настанено дете. Басейнът на ПМГ се ползва безплатно от деца със специални образователни потребности, малчугани под 6 г. и деца от социални домове на територията на общината. Посещението в АЕК "Етър" също е безплатно.

Тинка Сапунджиева благодари на общинските съветници от ГЕРБ и най-вече на Димитър Михайлов и Добромир Проданов за подкрепата, която им оказват през годините и за внесеното в местния парламент предложение, което вече е факт, за ползване на преференции.

Тя помоли за реална помощ при осъществяване на идеята за воднa терапия на децата с детска церебрална парализа. "Трябва да се обособят отделни дни, в които да се провежда водната терапия индивидуално и да ни се помогне да намерим рехабилитатор, който ние ще обучим и на когото ние ще плащаме", обясни Сапунджиева.