Изложба
Изложба / Областен управител Габрово

В деня, в който отбелязахме 140 години от свикването на ПЪРВИЯ български парламент и приемането на ПЪРВАТА българска конституция в Областна администрация – Габрово беше представена изложбата „Дързостта да бъдеш ПЪРВИ: Министрите от област Габрово от 5 юли 1879 г- до днес“. Тя е по инициатива на областния управител Невена Петкова и подготвена от Държавен архив – Габрово.

„Днес, когато отбелязваме основите на държавността, ние показваме държавниците от нашия регион – онези личности, дръзнали да бъдат ПЪРВИ и записали името си в страниците на историята. Като продължаваме поредицата „Дързостта да бъдеш ПЪРВИ“, която възниква по идея на областния управител Мариян Костадинов и бива подкрепена от следващите, ние заявяваме, че има с какво да се гордеем и предаваме на поколенията, да помним онова, без което не може - свобода, независимост, държавност.“ – каза по време на откриването областния управител, която посвети тази изложба и на две годишнини, които се отбелязват през настоящата година, а имено 20 години от създаването на Областна администрация и 60 години - Държавен архив – Габрово.

„Дори само за това, че първият министър – председател Тодор Бурмов е от Габрово, заслужава с гордост и чест  да носим „Палмата на първенството“!  А  тя се допълва и от значимостта на 30-те държавни мъже – министри,  родени в Габровско, защото те са личности с безспорен исторически принос.“ – допълни началникът на Държавния архив в Габрово г-жа Катя Гечева, която представи експозицията. Тя е разделена на две части, като акцентът е на министрите от първото до  шестдесет и първото (5 юли 1879 - 2 септ. 1944 г.) правителство. Хронологично започва с двамата министър-председатели от областта: ТОДОР БУРМОВ – първият назначен министър-председател на България, роден в с. Нова махала (дн. квартал на Габрово), начело на МС от 5 юли до 24 ноем. 1879 г. и роденият в  Дряново -  НИКОЛА МУШАНОВ, оглавявал МС в три правителства (12.10. 1931-19.05.1933). Във втората част на изложбата са изброени министрите от шестдесет и второто до сегашното деветдесет и шестото правителство (2 септ. 1944 - 4 май 2017 г. ).

Изключителен интерес за присъстващите предизвика „Книга за българските държавни символи“, подготвена и изрисувана от деца от ПГ група „Слънце“ при ДГ „Радост“ – Габрово. Тя започва със символи на старите български владетели и завършва със знамето, химна и герба на България.

Изложбата ще може да бъде разгледана в Областна администрация до 5 юли 2019 г., а в електронен вид ще бъде качена на сайта на администрацията.

За изложбата „Дързостта да бъдеш ПЪРВИ: Министрите от област Габрово от 5 юли 1879 г- до днес“

В изложбата са представени държавните мъже – министри, родени на територията на Габровска област.  Условно тя е разделена на две части, като акцентът е на министрите от първото  до  шестдесет и първото (5 юли 1879 - 2 септ. 1944 г.) правителство. Хронологично започва с двамата  министър-председатели от областта: ТОДОР БУРМОВ – първият назначен министър-председател на България, роден в с. Нова махала (дн. квартал на Габрово), начело на МС от 5 юли до 24 ноем. 1879 г. и роденият в  Дряново -  НИКОЛА МУШАНОВ, оглавявал МС в три правителства (12.10. 1931-19.05.1933). За него можем да твърдим, че е професионален политик и за това говори пътят  в кариерата му:  министър на народното просвещение (16.01.1908  - 5.09.1910) на обществените сгради, пътищата и благоустройството (21.06.- 17.10.1918); на вътрешните работи  и народното здраве (05.09.1910 - 16.03.1911); на железниците, пощите и телеграфите ( 17.10.1918 - 07.05.1919; 29.06. - 12.10. 1931); на външните работи и изповеданията (12.10. 1931 - 19.05.1933).

На следващите табла са представени министрите  от областта –  шестнадесет на брой, подредени по хронологичен ред на назначаването им:

ИВАН НЕДЕВ ГЮЗЕЛЕВ -  на народното просвещение (26.03. 1880 - 28.11.1880);  

РАЙЧО МИХОВ КАРОЛЕВ  - на  народното просвещение (30.06.1884 - 09.08.1886);

КОНСТАНТИН НИКИФОРОВ ПОПКОНСТАНТИНОВ – на войната (10.09. 1885  -   12.08.1886);

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕШЕВ, – на правосъдието (17.09.1894 - 09.12.1894; 18.01.1899 - 27.11.1900); и на народното просвещение (23.09.1913 - 21.06.1918); 

ИВАН ПЕТКОВ СЛАВЕЙКОВ -  на народното просвещение (19.02.1901-24.04.1901); 

ЛАЗАР СТАНЧЕВ ПАЯКОВ – на финансите (24.08.1903 -  29.01.1908);

ХРИСТО ПЕТКОВ СЛАВЕЙКОВ – на правосъдието (05.09.1910 - 16.03.1911);

КРЪСТЬО ИВАНОВ ПАСТУХОВ – на вътрешните работи и народното здраве (07.05. - 06.10. 1919) 

ДИМО ТОТЕВ КАЗАСОВ - на железниците, пощите и телеграфите (09.07.1923 -  20.02.1924);

ТОДОР ГЕНОВ КУЛЕВ - на правосъдието (04.01.1926 - 15.05.1930) ;

МАРКО ИЛИЕВ РЯСКОВ - на финансите (21.04.1935 - 15.11.1935)

СТОЙЧО СТЕФАНОВ МОШАНОВ - на народното стопанство ( 21.04. 1935 - 23.11.1935)

ИЛИЯ ИВАНОВ КОЖУХАРОВ - на правосъдието (28.01.-14.11.1938); на търговията, промишлеността и труда  (14.11.1938 - 23.10.1939);

ДОЧО НИКОЛОВ ХРИСТОВ – на вътрешните работи и народното здраве (14.09.1943- 01.06.1944);

РУСИ ХРИСТОВ РУСЕВ – на войната (14.09.1943 – 02.09.1944);

ИВАН КИРОВ ВАЗОВ МИНИСТЪР - на търговията, промишлеността и труда (14.09.1943 - 01.06. 1944);

Прави впечатление, че за  65 години  в Княжество и Царство България са се сменили 61 правителства т.е. мандатността им доста кратка. Статистиката  показва, че министрите от област Габрово най–често са назначавани за министри  на правосъдието и на народното просвещение. По населени места най-многобройна е групата на министрите, родени в Габрово - 9, следвани от родените в Севлиево – 4; с родно място Трявна - 3 и родени в Дряново – 2.

Един е участник в Учредителното народно събрание – Райчо Каролев.

Болшинството от държавните мъже са завършили висше образование. Интересен факт е, че седем министри до Първата световна война са завършили университети в Русия. Тези, които сядат в министерските кресла след 1918 г.,  имат образование от европейски университети: трима са завършили във Франция и един в Белгия. Родените в края на ХIХ в. петима български държавници получават образование в Софийския университет. Мнозина специализират в Германия, Швейцария и Франция. Един е завършил Робърт колеж в Цариград и един Военното училище в София.

Тези  18 министри от област Габрово са представени с кратки енциклопедични справки, за тях са издирени  над 80  документа и снимки, с които накратко илюстрираме живота на всеки от тях.  Прави впечатление, че за  65 години  в Княжество и Царство България са се сменили 61 правителства т.е. мандатността им доста кратка. Статистиката  показва, че министрите от област Габрово най–често са назначавани за министри  на правосъдието и на народното просвещение. По населени места най-многобройна е групата на министрите, родени в Габрово - 9, следвани от родените в Севлиево – 4; с родно място Трявна - 3 и родени в Дряново – 2.

Един е участник в Учредителното народно събрание – Райчо Каролев. Болшинството от държавните мъже са завършили висше образование. Интересен факт е, че седем министри до Първата световна война са завършили университети в Русия. Тези, които сядат в министерските кресла след 1918 г.,  имат образование от европейски университети: трима са завършили във Франция и един в Белгия. Родените в края на ХIХ в. петима български държавници получават образование в Софийския университет. Мнозина специализират в Германия, Швейцария и Франция. Един е завършил Робърт колеж в Цариград и един Военното училище в София.

Тези  18 министри от област Габрово са представени с кратки енциклопедични справки, за тях са издирени  над  80  документа и снимки, с които накратко илюстрираме живота на всеки от тях. 

Във втората част на изложбата са изброени министрите от шестдесет и второто до сегашното деветдесет и шестото правителство (2 септ. 1944 - 4 май 2017 г. ). За 73 години, в 34 правителства от областта има 12 управляващи различни министерства. На таблата те са представени схематично: с  трите си имена и  постовете, които заемат.  От тях габровци са шестима министри, тревненци -  трима, севлиевци - двама и един  от дряновско.

От 1944 до 1990 г. министри са:

ДАМЯН ВЕЛЧЕВ ДАМЯНОВ - на войната (09.09.1944 – 25.09.1946) Ø

Д-Р РАЧО АНГЕЛОВ ГЕНЧЕВ - на народното здраве (09.09.1944 – 11.12.1947)

ДИМО ТОТЕВ КАЗАСОВ - на пропагандата (09.09. 1944 -10.09.1945); на информацията и изкуствата (10.09.1945 – 11. 12. 1947)

ЗДРАВКО СТЕФАНОВ МИТОВСКИ  - министър на социалната политика  (22.11. 1946 – 11. 12. 1947); на  труда и социалната политика       (11.12.1947 – 20.01.1950

РАЙКО ДАМЯНОВ РАЙКОВ – подпредседател на МС (20.01.1950 - 18.04.1956) зам. председател на МС и председател на Държавния комитет по строителство и архитектура (18.04. 1956 - 15.01.1958 ) Първи зам. председател на МС (11.07. 1957 -20.11.1962) Министър на търговията(02.02.-11.07. 1957; 16.03-25.12.1959)

КОНСТАНТИН ДЕНЧЕВ ПОПОВ - на енергетиката и  горивата      (07.07.1966 – 09.07.1971)

АНГЕЛ СТЕФАНОВ ТОДОРОВ -  на народното здраве (13.03.1971 - 20.07.1977) БЕЛЧО АНТОНОВ БЕЛЧЕВ –  на финансите (17.06.1976- 08.02.1990) зам. председател на МС и министър на финансите (08.02. - 20.12.1990) ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ -  на външната търговия (04.02. 1977 - 28.01.1986); на търговията (28.01.1986 – 19.08.1987);  на външноикономическите връзки (17.11.1989 –08.02. 1990)

ВАСИЛ ПЕНЕВ ХУБЧЕВ  - на електрониката и електротехниката (17.11. 1989 – 08.02.1990)

ТРИФОН НЕНОВ ПАШОВ - на транспорта (19.12.1988 - 08.02.1990)

В  най-новата ни история след 1990 г., Габровска област е представена с  един министър от Габрово:

ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ -  по управление на средствата от Европейския съюз (18. 03.2010 – 13.03.2013); зам. министър-председател по европейските фондове и икономическата политика (07.11. 2014 - 27.01.2017); зам. министър-председател (04.05.2017 - )

В изложбата са използвани най-вече документи и снимки, съхранявани в Държавна агенция „Архиви“:  ЦДА, ДА - Габрово, ДА – Кюстендил. Съдействие ни оказаха СМРЗИ – Трявна и ИМ- Севлиево. За подготовката на биографичните справки е използван най-пълният до този момент справочник „Министрите в България  1879 – 1999“  с автор Ташо В. Ташев. 

С тази изява  Държавен архив – Габрово слага началото на поредицата изложбите посветени на 60-годишнита си, чиято кулминация ще бъде на 10 октомври 2019 г.