/ ThinkStock/Getty Images
Община Габрово, като член на творчески градове към ЮНЕСКО в направление занаяти и народни изкуства, отправя покана към занаятчии за участие в резидентска програма в Jinju City (Южна Корея) от 6 май до 5 юни. 

Сара Уолтър от САЩ учи деца и родители на английски език в габровската библиотека

Целта на програмата е местни и чуждестранни творци да си сътрудничат в създаването и представянето на произведения на изкуството, да стимулират местното културно наследство в занаятчийското изкуство и да споделят опит и знания между градовете на ЮНЕСКО.

Кой може да кандидатства:

Утвърдени и млади творци в областта на занаятите, които ценят различните култури и се радват на сътрудничество с други автори. Работят в поне в едно от направленията: дърво, метал, текстил, керамика, кожа, хартия, смесени медии /мултимедия и други нови/ алтернативни медии.
 
Изложбата „Нова българска типография 2“ в Музея на хумора и сатирата

Изисквания и дейности:


Всеки участник ще трябва да създаде три произведения по време на резиденцията.
Едно от тях трябва да бъде в съвместна работа с местни художници, които имат опит в дърво и метал. И трите творби ще бъдат изложени на Биеналето на традиционните занаяти в града. От артистите също ще се изисква да участват в свързани дейности, като работилници, срещи, семинари, посещения на културни обекти и други


Направете мартеници от гайтан и участвайте в конкурса на музей „Етър” (СНИМКИ)

Домакините осигуряват:


Самолетен билет отиване и връщане. Студио за работа. Настаняване (къща за гости с отделна спалня и обща баня). Храна. Разходите за материали (850 USD)
Възможност за изложба на биеналето на традиционните занаяти в Jinju City.
Каталог на изложбите и покана за партито за откриване на изложбата.
Маркетингови възможности за излъчване, преса и социални медии и т.н.


Участниците имат отговорност за останалите разходи по пътуването, виза, допълнителни или специфични разходи за храна. Освен това те трябва да уредят собствената си застраховка, покриваща всички възможни злополуки, загуби или щети (включително, но не само, здравно осигуряване и застраховка за обща отговорност) по време на престоя си в Южна Корея.

Номинирайте събитие в областта на културата в Габрово за наградата на „Будителите“

Организаторите няма да носят отговорност за загуба, кражба, повреда и липса на застраховка покриваща работа, оборудване или материали, принадлежащи на който и да е потребител.

За допълнителна информация: тел. 066 / 810-560, s.todorov@etar.bg