/ Община Габрово
Напомняме, че Община Габрово реализира здравно-социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания“. Желаещите да подадат документи за ползване на услугата, могат да ги изтеглят и попълнят от тук:

https://gabrovo.bg/files/files/Zayavlenie_Patronazna_griza.pdf

Сканираното заявление и придружаващите го документи могат да се подават на електронен адрес: help@hospisegabrovo.org или, при невъзможност, на адрес ул. „Райчо Каролев“ №2, ет. 4, офис №32

Стартира прием на заявления за ползване на патронажна грижа

Повече информация за същността на услугата, както и Методиката за нейното реализиране можете да получите на телефон: 066/99-35-07; 0885/ 26-43-86 или:

https://gabrovo.bg/files/files/Informaciya_potrebiteli_Patronazna_griza.pdf

https://gabrovo.bg/files/files/METODIKA_patronazni_grizi_MZ.pdf