Почти откриха кой отговаря за поддръжката на въжения мост в село Царева ливада
Почти откриха кой отговаря за поддръжката на въжения мост в село Царева ливада / Басейнова дирекция-Плевен

Почти откриха кой отговаря за поддръжката на въжения мост в село Царева ливада. От прокуратурата изискаха допълнителна информация от кмета на населеното място и съобщиха: "към момента данните сочат, че мостът се стопанисва от Басейнова дирекция-Плевен".

В официалната информация на прокуратурата има известна условност, относно собствеността и стопанисването на това съоръжение.
По разпореждане на Върховна административна прокуратура бе извършена проверка на въжените мостове на територията на Област Габрово. Такова съоръжение съществува в с.Царева ливада, община Дряново.

"По отношение на него Районна прокуратура Дряново извършва допълнителна проверка относно собствеността и техническото му състояние към настоящия момент. В тази връзка от кмета на с. Царева ливада е изискана допълнителна информация. Към момента данните сочат, че мостът се стопанисва от Басейнова дирекция-Плевен.

Изградено е и функционира съоръжение "кула" със скала за измерване нивото на водния отток в речното корито. При проверка на място е констатирано извършено укрепване с бетон на една от стъпките.

Данни относно настоящото техническо състояние на съоръжението все още не са получени. Предстои изискването на информация от Басейнова дирекция - Плевен относно провеждането на последно обследване на техническото му състояние".