Пламена Дичева е избрана за административен ръководител на Районна прокуратура-Габрово
Пламена Дичева е избрана за административен ръководител на Районна прокуратура-Габрово / DarikNews.bg, архив

Висшият съдебен съвет избра с 22 гласа „за" прокурор Пламена Дичева-Атанасова за административен ръководител на Районна прокуратура-Габрово. В избора за ръководната длъжност участва и прокурор Милен Миков, който получи 2 гласа „за". В органите на съдебната власт Пламена Дичева-Атанасова има над 17 години юридически стаж.

Започва работа като съдебен кандидат през 1997 г. в Окръжен съд-Габрово. През 1998 г. започва работа като младши прокурор в Районна прокуратура-Габрово. От 2000 г. е прокурор, а от 2006 г. е зам. административен ръководител в същата прокуратура.

От юли 2015 г. изпълнява длъжността административен ръководите и районен прокурор на Районна прокуратура-Габрово.

В Концепцията за стратегическо управление на Районна прокуратура-Габрово Дичева набелязва като основни приоритети "своевременна реакция на всяко извършено престъпление в съдебния район, чрез неговото разследване, вземане на мерки за процесуална принуда спрямо извършителя и внасяне на делото за разглеждане в съда в максимално кратки срокове".

Подобряване на срочността и качеството на разследване, с цел скъсяване на досъдебната фаза на наказателния процес, увеличаване на броя на образуваните и приключени бързи и незабавни производства, са други приоритети в работата на Дичева.

Тя си поставя за цел свеждане до минимум на спрените досъдебни производства срещу неизвестен извършител, изготвяне на законосъобразни, обосновани и мотивирани актове, активно участие в надзора на разследване и в съдебни заседания, запазване и надграждане на добрите практики в работата на прокуратурата.

Дичева ще работи за повишаване на бързината на разследването посредством максималното използване на капацитета на следователите, провеждане на периодични съвещания между прокурорите и разследващите полицаи. Активната дейност за защита правата и законните интереси на гражданите ще продължи да е приоритет в работа на новия административен ръководител.

Необходимо е повишаване на общественото доверие в прокуратурата, като се продължи практиката ежедневно да се предоставя информация на медиите, счита тя.