/ ThinkStock/Getty Images
Община Габрово изгради зони с безплатен интернет на обществени места по инициативата WiFi4EU. Това стана възможно след спечелено финансиране на стойност 15 000 евро от Европейската комисия в края на 2018 г.

Експерти от Общината актуализират проекта за промяна на транспортната схема

С високоскоростен безжичен достъп до глобалната мрежа вече са 7 външни и 5 вътрешни точки в района на Общината, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ и Драматичен театър „Рачо Стоянов“.

Община Габрово и Тракия икономическа зона станаха партньори

Обхватът покрива Градинката с мечето, парковото пространство срещу бившия Дом на книгата, детската площадка зад Библиотеката, зала „Възраждане“. Зоните са подбрани така, че да предоставят услугата на максимален брой хора.

Посланикът на Грузия посети Габрово

При избор на безжичната мрежа WiFi4EU от мобилното устройство потребителят трябва да потвърди достъпа чрез заредената страница, за да се свърже успешно. Връзката осигурява скорост на изтегляне от 30Mbps до български и международни доставчици на интернет и може да обслужва над 50 потребители едновременно.

Община Габрово кандидаства с проект за фестивали в кварталите

Изпълнител на системата за Wi-Fi зоните е „А1 България“ ЕАД. Компанията ще има и ангажимент да доставя интернета в следващите две години. Отговорност на Община Габрово ще е поддръжката на оборудването за период от три години.

Община Габрово кандидатства за ремонт на Летния театър

Всеки потребител, който веднъж се е свързал с мрежата, ще може да я ползва във всяка една зона от програмата в целия Европейски съюз. Целта на WiFi4EU е не само да има свързаност на отделните хора, но да помогне за културния и историческия обмен на информация.

Още три обекта от Инвестиционната програма на Общината са на финален етап (СНИМКИ)

Голямата цел на ЕС е чрез подобряване на интернет връзката да стимулира услуги като електронно правителство, електронно здравеопазване, онлайн банкиране, видео обаждания.