Нов вид от групата на кръглолистната камбанка
Нов вид от групата на кръглолистната камбанка / НП Централен Балкан
Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка  (Campanula rotundifolia L.).

Нейчевата камбанка носи името на бележития български ботаник Иван Нейчев. През 1906 г. той определя растението като вариетет (Campanula rotundifolia var. bulgarica Nejceff), по материали, събрани от него три години по-рано от територията на днешния резерват „Соколна“.

И в Габрово ще има протест срещу решението за строителство в Национален парк Пирин

През 2017 г. Юлиан Маринов от Регионалния природонаучен музей в Пловдив и Стоян Стоянов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН предприемат в Национален парк „Централен Балкан“ ново теренно изследване, свързано с труда на Нейчев „Материали върху флората на Габровско и Балкана (от Кадемлия до Бедек – 1909)“. Вниманието на ботаниците е насочено и към недобре познатия вариетет нейчевата камбанка. Те събират растителен материал от същия район – територията на масива Триглав.

Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Детайлното морфологично проучване им дава основание да считат вариетета за отделен нов вид. Получените резултати по темата вече са публикувани в специализираното списание „Фитотакса“ (Phytotaxa).