Снимка:
Снимка: / Община Дряново
Неравностите, дупките и непроходимите тротоари по улиците „Г. С. Раковски”, Арх. Рашенов” и част от „Арх. П. Койчев” в Дряново вече са история. След реконструкцията им, кметът Мирослав Семов обяви, че: „с още няколко стъпки напред Дряново се приближава към полагащия се европейски изглед на града”. 

Снимка:
Община Дряново

Средствата за цялостната реконструкция на обектите са осигурени от Европейския съюз. ВиК-системите са подменени изцяло с пари от бюджета на Дряново и от водоснабдителното дружество.   

Снимка:
Община Дряново

Снимка:
Община Дряново

Снимка:
Община Дряново

Снимка:
Община Дряново

Снимка:
Община Дряново