/ DarikNews.bg

От Община Габрово информират, че е започнало уведомяването, по надлежния ред, на всички неизрядни наематели на общински жилища за сроковете, в които доброволно трябва да освободят имотите. Те ще бъдат уведомени и за насрочените принудителни изземвания на жилищата, при отказ от доброволно освобождаване, които Законът за общинската собственост регламентира.

Климент Кунев: „Не е нормално животът да се ръководи от слухове и лъжи"

Съгласно, действащата нормативна уредба, неплащането на наем за повече от 3 месеца е основание за прекратяването на наемното правоотношение.

Съветниците от ГЕРБ обявиха: Недопустимо е БСП да подклажда етническо напрежение в Габрово

Принудително изземване ще бъде извършвано и в случаи на самонастяване на лица в общински имоти.

Общинските сгради, които съгласно действащия устройствен план за града не се запазват, поетапно ще бъдат премахвани.