В сравнение с юни 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти”
В сравнение с юни 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” / DarikNews.bg

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. в област Габрово запазват нивото си от края на юни 2017 г. - 38.8 хиляди, като същевременно бележат увеличение с 0.7% спрямо края на третото тримесечие на 2016 г.

Отчетоха ръст на доходите на населението в област Габрово

В сравнение с юни 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” - с 11.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство” - с 8.0%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива ” - с 8.4% и „Строителство“ - със 7.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 48.6% и 13.1%.

В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.2 хил., или с 0.7% повече в сравнение с края на септември 2016 година.