полиция
полиция / Снимка: Дарик, архив
В оперативната обстановка на територията на област Габрово през 2017 г. се наблюдава устойчивост на основните криминогенни фактори. През годината не са допуснати действия и прояви, съдържащи рискове и заплахи за националната сигурност, терористична дейност, нарушаване на гражданския и социалния мир в региона.
           
Регистрираните през изминалата годината криминални престъпления са 1374, което е с 13.31% по-малко, спрямо 2016 г /1585/. Коефициентът на престъпност е намалял със 175,87 пункта спрямо 2016 г. и е по-нисък от средния за страната със 104 пункта.

Основна част от структурата на престъпленията заемат тези против собствеността – 49,41% от всички регистрирани. Второ място заемат общоопасните престъпления – 36,54 на сто. Относителният дял на престъпленията против личността е 4,4%.