Дряново
Дряново / Община Дряново
На 31 януари, четвъртък, от 14:00 часа в Ритуалната зала на Дряново ще се проведе 65-тото заседание на Общинския съвет. Сесията е свикана от председателя Георги Казаков, а проектът за дневен ред, който ще бъде предложен на местните парламентаристи предвижда промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново. Вносител е кметът инж. Мирослав Семов. Ще бъде гласувано приемане на Общински план за младежта за 2019 г. 

Публично обсъждане на бюджета на Дряново за 2019 година


Предлага се още да бъдат приети План за действие за общинските концесии в община Дряново за 2019 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост. 

25 499 000 лв. са вложени в община Дряново през двете години от мандата на Мирослав Семов


Предвижда се да бъдат определени трудовите възнаграждения на кметовете на Дряново и Царева ливада. Съветниците ще гласуват предложението за утвърждаване на Проектът за бюджет.